| |     Deutsch | english  
Naslovna
Odgovori na najčešće postavljena pitanja

Navedene konzularne radnje se mogu obaviti u Ambasadi R. Srbije u Berlinu i u generalnim konzulatima R. Srbije u Diseldorfu, Frankfurtu, Minhenu, Hamburgu i Štutgartu, prema mestu Vaseg boravka u SR Nemačkoj


• Podnošenje zahteva za pasoš R. Srbije
Prilikom podnošenja zahteva za zamenu biometrijskog pasoša, potrebno je priložiti:
- postojeću putnu ispravu R. Srbije i
- dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj.
Taksa za novi pasoš iznosi 66-72 EUR. Zakonski rok za obradu zahteva i izdavanje nove putne isprave je 60 dana.
Ukoliko prvi put podnosite zahtev za biometrijski pasoš Republike Srbije, potrebno je da priložite Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu Republike Srbije. Lica rođena na teritorijama bivših republika SFRJ, moraju posedovati Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu Republike Srbije.
Zahtev za novi pasoš se može podneti najranije sedam meseci pre isteka aktuelnog pasoša. Ukoliko vam je iz opravdanih razloga novi pasoš potreban i pre ovog roka neophodno je priložiti pismeni dokaz. U slučaju hitnosti, podnosite odgovarajuću potvrdu ili dajete izjavu o razlozima za prevremeno podnošenje zahteva.
Pri uručenju novog pasoša, stari pasoš se poništava i vraća strankama.

• Podnošenja zahteva za pasoš R. Srbije za maloletno dete
Potrebna su sledeća dokumenta:
- putne isprave R. Srbije za dete i oba roditelja
- dokaz o regulisanom boravku roditelja (i deteta) u SR Nemačkoj.
Ukoliko prvi put podnosite zahtev za pasoš maloletnom detetu, potrebno je priložiti:
-Izvod iz matične knjige rođenih za dete (izvod na domaćem obrascu R. Srbije) i
- Uverenje o državljanstvu R. Srbije, odnosno potvrdu nadležne matične službe R. Srbije da je dete upisano u matičnu knjigu rođenih i evidencije državljana R. Srbije.
Prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz saglasnost drugog roditelja overene kod notara i prevedene na srpski jezik kod ovlašćenog tumača. Prisustvo jednog roditelja je moguće i uz odluku suda da samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom (u tom slučaju doneti pravosnažnu sudsku presudu ukoliko je izdata od suda u R. Srbiji). Ako je nemački sud doneo takvu presudu, onda ona mora biti overena pečatom Apostille i prevdena na srpski jezik kod sudskog tumača.

• Izgubljen ili ukraden pasoš R. Srbije
U slučaju gubitka ili krađe pasoša, potrebno je da se obratite najbližoj policijskoj stanici prema mestu Vašeg boravka u SR Nemačkoj, prijavite gubitak ili krađu putne isprave R. Srbijei uzmete potvrdu (Verlustanzeige) izdatu na Vaše ime i prezime.
Potrebno je priložiti:
-dve slike 3,5 x 4,5 i
-potvrdu o gubitku pasoša (Verlustanzeige).
- ličnu kart R. Srbije ( ukoliko je posedujete)
Konzularna taksa za zahtev i izdavanje putnog lista iznosi 2+41 EUR.
Ukoliko želite podneti zahtev za izdavanje novog pasoša, potrebno je da dostavite potvrdu o gubitku pasoša (Verlustanzeige) i dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj.
Konzularna taksa za zahtev za novi pasoš iznosi 66-72 EUR, a taksa za oglašavanje izgubljenog pasoša nevažećim iznosi 21 ЕUR.

• Izdavanje putnog lista
- ako je pasoš R. Srbije ostecen ili istekao
Ukoliko iz bilo kog razloga morate hitno putovati u Republiku Srbiju,a pasoš Vam više ne važi ili je oštećen, Generalni konzulat Vam može izdati putni list kao vrstu putne isprave kratkog roka trajanja koja služi samo za odlazak u Srbiju i ne može se koristiti za dalja putovanja ili putovanja u druge zemlje.
Potrebno je da priložite:
-dve slike 3,5 x 4,5 i
-postojeći pasoš.
Konzularna taksa za zahtev i izdavanje iznosi 2+41 EUR

• Pribava dokumenata iz Srbije
Posredstvom Generalnog konzulata možete pribaviti izvode iz matične knjiga rođenih, venčanih i umrlih (na domaćem ili na internacionalnom obrascu) koje se vode kod matičnih službi u Republici Srbiji, kao i uverenje o državljanstvu Republike Srbije, uverenje o slobodnom bračnom stanju, potvrdu o nekažnjavanju.
Nadovera dokumenta izdatih od strane organa R. Srbije pečatom Apostille nije moguća preko Generalnog konzulata.


• Uverenje o nekažnjavanju
Preko Generalnog konzulata možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o nekažnjavanju u R. Srbiji (Führungszeugnis). Zahtev se podnosi lično, uz važeći pasoš Republike Srbije, a konzularna taksa iznosi 32 evra.


• Prijava novorođenog deteta
Preko ovog Generalnog konzulata može se prijaviti deca rodjena na teritoriji SR Nemačke. Za prijave rodjenja dece u drugim državama potrebno je obratiti se predstavništvima RS u tim državama ili direktno nadležnoj matičnoj službi u R. Srbiji.
Prijavu rođenja deteta u inostranstvu i zahtev za upis u knjige državljana R. Srbije podnose oba roditelja uz sledeću dokumentaciju:
- važeći pasoši oba roditelja (prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz notarski  overenu i prevedenu na srpski jezik saglasnost drugog roditelja),
- izvod iz matične knjige rođenih za dete, na internacionalnom obrascu ne starije od 6 meseci,
- izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, odnosno Zapisnik o priznavanju očinstva dat pred inostranim organom, overen pečatom APOSTILLE i preveden na srpski jezik, ako roditelji nisu u braku.
Taksa za prijavu rođenja iznosi 9 evra.
Po upisu deteta u nadležnu matičnu knjigu rođenih u R. Srbiji i pribavljanju srpskog izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, roditelji mogu podneti zahtev za izdavanje pasoša za dete, ukoliko porodica ima regulisan boravak u SR Nemačkoj.


• Prijava braka sklopljenog u SR Nemačkoj
Preko ovog Generalnog konzulata mogu se prijavit samo brakovi sklopljeni u SRN. Za prijavu brakova sklopljenih u drugim državama potrebno je obratiti se predstavniütvima RS u tim zemljama ili direktno nadležnoj matičnoj službi u RS.
Za prijavu upisa braka sklopljenog u SRN u matične knjige R. Srbije potrebna je sledeća dokumentacija:
- važeći pasoš R. Srbije i
- izvod iz matične knjige venčanih na internacionalnom obrascu
Taksa za prijavu braka iznosi 14 evra.
Po upisu činjenice o braku sklopljenom u inostranstvu u matičnu knjigu rođenih i venčanih u R. Srbiji i pribavljanju izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu na novo (udato) prezime, možete podneti zahtev za izdavanje novog pasoša. Brak je potrebno prijaviti i ako nije došlo do došlo do promene prezimena. Brak sklopljen u inostranstvu treba da prijave oba supružnika državljanina R. Srbije. Ukoliko je jedan supružnik stranac, brak prijavljuje samo državljnin R. Srbije uz prilaganje kopije izvoda iz matične knjige rođenih drugog supružnika.


• Venčanje u Ambasadi
U Generalnom konzulatu brak mogu zaključiti samo državljani Republike Srbije, koji pored državljanstva RS nemaju i državljanstvo neke druge druže. Potrebno je da budući bračni drugovi dođu lično radi zakazivanja termina za venčanje.
Za sklapanje braka je za oba supružnika potrebna sledeća dokumentacija:
- izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije, na domaćem obrascu ne stariji od 6 meseci
- uverenje o državljanstvu R. Srbije ne starije od 6 meseci
- uverenje o slobodnom bračnom stanju ne starije od 6 meseci
- važeći pasoši R.Srbije i
- kopije pasoša dva svedoka (pasoši R. Srbije)
Taksa za sklapanje braka iznosi 141 EUR.


• Naknadni upis u evidencije državljana R. Srbije
Državljanstvo Republike Srbije poreklom stiče dete rođeno u inostranstvu, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a drugi je strani državljanin, ako ga roditelj koji je državljanin Republike Srbije prijavi do navršene 18. godine života kod nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije kao državljanina Republike Srbije i ako podnese zahtev za upis deteta u evidenciju državljana nadležnom organu Republike Srbije. Ako je dete pod starateljstvom, prijavu i zahtev podnosi staralac. Ako je dete starije od 14 godina, potrebna je i njegova saglasnost.
Ako ste stariji od 18 godina i rođeni ste u inostranstvu, a jedan od roditelja je u trenutku Vašeg rođenja bio državljanin Republike Srbije a drugi strani državljanin, državljanstvo Republike Srbije stičete poreklom ako do navršene 23. godine života podnesete zahtev za upis u evidenciju državljana nadležnom organu Republike Srbije.
Ako ste stariji od 23 godine, obratite se Generalnom konzulatu kako bi se utvrdilo da li postoji osnov za utvrđivanje ili prijem u državljanstvo R. Srbije.


• Otpust iz državljanstva Republike Srbije
Preko generalnog konzulata možete podneti zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije, a uz zahtev je potrebno priložiti sledeća dokumenta:
- važeći pasoš Republike Srbije na uvid
- izvod iz matične knjige rođenih na domaćem obrascu i
uverenje o državljanstvu R. Srbije( u slučaju da ne posedujete ova dokumenta, potpisujete izjavu u Generalnom konzulatu da organ koji će sprovoditi postupak može po službenoj dužnosti pribaviti potrebna dokumenta)
- garancija o prijemu u nemačko državljanstvo (Einbürgerungszusicherung) u originalu overena pečatom APOSTILLE i prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog tumača ili rešenje o prijemu u nemačko državljanstvo (Einbürgerungsurkunde) u obliku overene kopije nadoverene pečatom APOSTILLE i sa prevodom na srpski jezik.
Taksa za otpust iz državljanstva Republike Srbije iznosi 459+32 evra i plaća se prilikom podnošenja zahteva.
Punoletni državljani R. Srbije muškog pola, treba da da pre podnošenja zahteva za otpust, regulišu vojnu obavezu, odnosno budu uvedeni u vojnu evidenciju kod nadležnog centra Ministarstva odbrane. Molbu za upis u vojnu evidenciju mogu podneti preko generalnog konzulata, a konzularna taksa za uvođenje u vojnu evidenciju iznosi 2 evra.


• Regulisanje vojne obaveze
Regruti i lica u rezervnom sastavu koja putuju u inostranstvo na boravak duži od jedne godine, dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice. Državljani Republike Srbije koji stalno borave u inostranstvu dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 18 godina. Potrebno je priložiti pasoš ili ličnu kartu R. Srbije. Taksa iznosi 2 evra. Uvođenjem u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, smatraće se da je državljanin Republike Srbije regulisao vojnu obavezu.


• Overa dokumenata
U Generalnom konzulatu se može izvršiti overa potpisa državljana R. Srbije na izjavama i punomocjima. Overa potpisa na ugovorima se ne može izvršiti u Generalnom konzulatu.
Radi overe dokumenata neophodno je doći lično u Generalni konzulat i poneti važeći pasoš  ili ličnu kartu R. Srbije.
- U formi solemnizacije vrši se overa potpisa na nasledničkoj izjavi kojom se odričete nasledstva ili ustupate svoj deo. Imajući u vidu da ove izjave moraju da sadrže detaljne podatke, kao i da neće biti prihvaćene od strane postupajućeg organ u R. Srbiji ukoliko imaju nedostatke, molimo da advokat ili notar koji će voditi postupak u RS dostavi na mejl konzulata info@gksrbijedis.de tekst nasledničke izjave (u PDF/Word formatu), uz napomenu da predmetni dokument sadrži sve potrebne elemente i da će bit prihvaćeno od strane postupajućeg notara. Takodje, potrebno je na mejl poslati kopiju prve strane Vašeg pasoša i broj telefona radi dogovora oko termina za overu. Potrebno je da mejlovi koji se odnose na overu potpisa u predmetu sadrže „OVERA POTPISA i vaše ime i prezime“


• Overa saglasnosti da maloletno dete može putovati u inostranstvo sa ocem/majkom/trećim licem
U Generalnom konzulatu se može overiti potpis na Vašoj izjavi kojom dajete saglasnost da Vaše maloletno dete može putovati sa drugim roditeljem ili trećim licem. Sa sobom j e potrebno poneti važeći pasoš/ličnu kartu Republike Srbije, a taksa za overu saglasnosti iznosi 41 evro.

 

KONZULARNE RADNJE KOJE NE MOŽETE OBAVITI U GENERALNOM KONZULATU
• Priznanje strane sudske odluke o razvodu braka u SR Nemačkoj
Zahtev za priznavanje inostrane sudske odluke o razvodu braka ne možete podneti preko Generalnog konzulata, već samo lično ili preko punomoćnika kod nadležnog suda u R. Srbiji, po mestu Vašeg prijavljenog prebivališta. Za navedeni zahtev neophodan vam je original presude overen pečatom APOSTILLE sa zvaničnim prevodom na srpski jezik, kao i izvod iz knjige venčanih na internacionalnom obrascu za brak koji je razveden.


• Pribava dokumenata overenih pečatom Apostille
U postupku pribavljanja dokumenata posredstvom Generalnog konzulata ne postoji mogućnost nadovere pečatom APOSTILLE, jer je takva vrsta overe u nadležnosti sudova R. Srbije.


• Izdavanje lične karte R. Srbije i vozačke dozvole R. Srbije
Zahtevi za izdavanje lične karte i vozačke dozvole ne mogu se predati u Generalnom konzulatu, već neposredno kod nadležne policijske uprave u Republici Srbiji, prema mestu Vašeg prijavljenog prebivališta.


• Podnošenje zahteva za duži boravak ili rad u Nemačkoj
Zbog velikog interesovanja državljana R. Srbije, a i nemačkih poslodavaca koji se obraćaju Generalnom konzulatu, obaveštavamo da su za izdavanje vize za duži boravak u Nemačkoj po osnovu zaposlenja, spajanja porodice, školovanja i dr. nadležni isključivo organi Savezne Republike Nemačke. Državljani R. Srbije zahtev za vizu za duži boravak podnose pre dolaska na rad u Ambasadi Nemačke u Beogradu.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Odgovori na najčešće postavljena pitanja
Заказивање термина за пасоше
Konzularna nadležnost
Cenovnik konzularnih usluga
Putne isprave
Urađeni biometrijski pasoši
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Formulari