| |     Deutsch | english  
Naslovna
Odgovori na najčešće postavljena pitanja

Navedene konzularne radnje se mogu obaviti u Ambasadi R. Srbije u Berlinu i u generalnim konzulatima R. Srbije u Diseldorfu, Frankfurtu, Minhenu, Hamburgu i Štutgartu, prema mestu Vaseg boravka u SR Nemačkoj


• Podnošenje zahteva za pasoš R. Srbije
Prilikom podnošenja zahteva za zamenu biometrijskog pasoša, potrebno je priložiti:
- postojeću putnu ispravu R. Srbije i
- dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj.
Taksa za novi pasoš iznosi 67 EUR. Zakonski rok za obradu zahteva i izdavanje nove putne isprave je 60 dana.
Ukoliko prvi put podnosite zahtev za biometrijski pasoš Republike Srbije, potrebno je da priložite Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu Republike Srbije. Lica rođena na teritorijama bivših republika SFRJ, moraju posedovati Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu Republike Srbije.
Zahtev za novi pasoš se može podneti najranije sedam meseci pre isteka aktuelnog pasoša. Ukoliko vam je iz opravdanih razloga novi pasoš potreban i pre ovog roka neophodno je priložiti pismeni dokaz. U slučaju hitnosti, podnosite odgovarajuću potvrdu ili dajete izjavu o razlozima za prevremeno podnošenje zahteva.
Pri uručenju novog pasoša, stari pasoš se poništava i vraća strankama.

Usluga se plaća EC karticom.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

• Podnošenja zahteva za pasoš R. Srbije za maloletno dete
Potrebna su sledeća dokumenta:
- putne isprave R. Srbije za dete i oba roditelja
- dokaz o regulisanom boravku roditelja (i deteta) u SR Nemačkoj.
Ukoliko prvi put podnosite zahtev za pasoš maloletnom detetu, potrebno je priložiti:
-Izvod iz matične knjige rođenih za dete (izvod na domaćem obrascu R. Srbije) i
- Uverenje o državljanstvu R. Srbije, odnosno potvrdu nadležne matične službe R. Srbije da je dete upisano u matičnu knjigu rođenih i evidencije državljana R. Srbije.
Prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz saglasnost drugog roditelja overene kod notara i prevedene na srpski jezik kod ovlašćenog tumača. Takođe, možete dati elektronsku saglasnost preko portala E-uprava, u tom slučaju službeniku je potrebno da date EGN broj. Prisustvo jednog roditelja je moguće i uz odluku suda da samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom (u tom slučaju doneti pravosnažnu sudsku presudu ukoliko je izdata od suda u R. Srbiji). Ako je nemački sud doneo takvu presudu, onda ona mora biti overena pečatom Apostille i prevdena na srpski jezik kod sudskog tumača.

Usluga se plaća EC karticom.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

• Izgubljen ili ukraden pasoš R. Srbije
U slučaju gubitka ili krađe pasoša, potrebno je da se obratite najbližoj policijskoj stanici prema mestu Vašeg boravka u SR Nemačkoj, prijavite gubitak ili krađu putne isprave R. Srbijei uzmete potvrdu (Verlustanzeige) izdatu na Vaše ime i prezime.
Potrebno je priložiti:
-dve slike 3,5 x 4,5 i
-potvrdu o gubitku pasoša (Verlustanzeige).
- ličnu kart R. Srbije ( ukoliko je posedujete)
Konzularna taksa za zahtev i izdavanje putnog lista iznosi 2+42 EUR.
Ukoliko želite podneti zahtev za izdavanje novog pasoša, potrebno je da dostavite potvrdu o gubitku pasoša (Verlustanzeige) i dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj.
Konzularna taksa za zahtev za novi pasoš iznosi 67 EUR, a taksa za oglašavanje izgubljenog pasoša nevažećim iznosi 22 ЕUR.

Usluga se plaća EC karticom.

• Izdavanje putnog lista
- ako je pasoš R. Srbije ostecen ili istekao
Ukoliko iz bilo kog razloga morate hitno putovati u Republiku Srbiju,a pasoš Vam više ne važi ili je oštećen, Generalni konzulat Vam može izdati putni list kao vrstu putne isprave kratkog roka trajanja koja služi samo za odlazak u Srbiju i ne može se koristiti za dalja putovanja ili putovanja u druge zemlje.
Potrebno je da priložite:
-dve slike 3,5 x 4,5 i
-postojeći pasoš

U slučaju gubitka ili krađe pasoša, potrebno je da se obratite najbližoj policijsko stanici prema mestu Vašeg boravka u SR Nemačkoj i prijavite gubitak ili krađu pasoša (Verlustanzeige) i uzmete potvrdu izdatu a Vaše ime i prezime. Potrebno je da priložite: dve slike 3,5 sa 4,5, potvrdu o gubitku pasoša.

Konzularna taksa za zahtev i izdavanje iznosi 42 EUR

Usluga se plaća EC karticom.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:
https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs

• Pribava dokumenata iz Srbije
Posredstvom Generalnog konzulata možete pribaviti izvode iz matične knjiga rođenih, venčanih i umrlih (na domaćem ili na internacionalnom obrascu) koje se vode kod matičnih službi u Republici Srbiji, kao i uverenje o državljanstvu Republike Srbije, uverenje o slobodnom bračnom stanju, potvrdu o nekažnjavanju.
Nadovera dokumenta izdatih od strane organa R. Srbije pečatom Apostille nije moguća preko Generalnog konzulata.

Konzularna taksa je 41 EUR

Usluga se plaća EC karticom.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs


• Uverenje o nekažnjavanju
Preko Generalnog konzulata možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o nekažnjavanju u R. Srbiji (Führungszeugnis). Zahtev se podnosi lično, uz važeći pasoš Republike Srbije, a konzularna taksa iznosi 33 EUR. Uverenje o nekažnjavanju možete dobiti i elektronskim putem preko portala E-uprava na kućnu adresu. Prametre za registraciju na portalu možete dobiti u konzulatu.

Usluga se plaća EC karticom.


• Prijava novorođenog deteta

Preko ovog Generalnog konzulata može se prijaviti deca rodjena na teritoriji SR Nemačke. Za prijave rodjenja dece u drugim državama potrebno je obratiti se predstavništvima RS u tim državama ili direktno nadležnoj matičnoj službi u R. Srbiji.
Prijavu rođenja deteta u inostranstvu i zahtev za upis u knjige državljana R. Srbije podnose oba roditelja uz sledeću dokumentaciju:
- važeći pasoši oba roditelja se dostavljanju na uvid a predaju se fotokopje važećih dokumenata (prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz notarski  overenu i prevedenu na srpski jezik saglasnost drugog roditelja),
- izvod iz matične knjige rođenih za dete, na internacionalnom obrascu ne starije od 6 meseci,
- izvod iz matične knjige venčanih za roditelje iz Republike Srbije, ukoliko je dete vanbračno Zapisnik o priznavanju očinstva dat pred inostranim organom, overen pečatom APOSTILLE i preveden na srpski jezik, ako roditelji nisu u braku.

- ukoliko je dete starije od 14 godina, potrebna je njegova saglasnost i lično prisustvo u konzulatu
Taksa za prijavu rođenja iznosi 10 evra.
Po upisu deteta u nadležnu matičnu knjigu rođenih u R. Srbiji i pribavljanju srpskog izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, roditelji mogu podneti zahtev za izdavanje pasoša za dete, ukoliko porodica ima regulisan boravak u SR Nemačkoj.

Usluga se plaća EC karticom.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs


• Prijava braka sklopljenog u SR Nemačkoj
Preko ovog Generalnog konzulata mogu se prijavit samo brakovi sklopljeni u SRN. Za prijavu brakova sklopljenih u drugim državama potrebno je obratiti se predstavniütvima RS u tim zemljama ili direktno nadležnoj matičnoj službi u RS.
Za prijavu upisa braka sklopljenog u SRN u matične knjige R. Srbije potrebna je sledeća dokumentacija:
- važeći pasoš R. Srbije i
- izvod iz matične knjige venčanih na internacionalnom obrascu ne stariji od 6 meseci
Taksa za prijavu braka iznosi 15 evra.
Po upisu činjenice o braku sklopljenom u inostranstvu u matičnu knjigu rođenih i venčanih u R. Srbiji i pribavljanju izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu na novo (udato) prezime, možete podneti zahtev za izdavanje novog pasoša. Brak je potrebno prijaviti i ako nije došlo do došlo do promene prezimena. Brak sklopljen u inostranstvu treba da prijave oba supružnika državljanina R. Srbije. Ukoliko je jedan supružnik stranac, brak prijavljuje samo državljnin R. Srbije uz prilaganje kopije izvoda iz matične knjige rođenih drugog supružnika.

Usluga se plaća EC karticom.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs


• Venčanje u Ambasadi
U Generalnom konzulatu brak mogu zaključiti samo državljani Republike Srbije, koji pored državljanstva RS nemaju i državljanstvo neke druge druže. Potrebno je da budući bračni drugovi dođu lično radi zakazivanja termina za venčanje.
Za sklapanje braka je za oba supružnika potrebna sledeća dokumentacija:
- izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije, na domaćem obrascu ne stariji od 6 meseci
- uverenje o državljanstvu R. Srbije ne starije od 6 meseci
- uverenje o slobodnom bračnom stanju ne starije od 6 meseci
- važeći pasoši R.Srbije i
- kopije pasoša dva svedoka 
Taksa za sklapanje braka iznosi 144 EUR.

Usluga se plaća EC karticom.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs


• Naknadni upis u evidencije državljana R. Srbije
Državljanstvo Republike Srbije poreklom stiče dete rođeno u inostranstvu, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a drugi je strani državljanin, ako ga roditelj koji je državljanin Republike Srbije prijavi do navršene 18. godine života kod nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije kao državljanina Republike Srbije i ako podnese zahtev za upis deteta u evidenciju državljana nadležnom organu Republike Srbije. Ako je dete pod starateljstvom, prijavu i zahtev podnosi staralac. Ako je dete starije od 14 godina, potrebna je i njegova saglasnost.
Ako ste stariji od 18 godina i rođeni ste u inostranstvu, a jedan od roditelja je u trenutku Vašeg rođenja bio državljanin Republike Srbije a drugi strani državljanin, državljanstvo Republike Srbije stičete poreklom ako do navršene 23. godine života podnesete zahtev za upis u evidenciju državljana nadležnom organu Republike Srbije.
Ako ste stariji od 23 godine, obratite se Generalnom konzulatu kako bi se utvrdilo da li postoji osnov za utvrđivanje ili prijem u državljanstvo R. Srbije.

Usluga se plaća EC karticom.


• Otpust iz državljanstva Republike Srbije
Preko generalnog konzulata možete podneti zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije, a uz zahtev je potrebno priložiti sledeća dokumenta:
- važeći pasoš Republike Srbije na uvid
- izvod iz matične knjige rođenih na domaćem obrascu i
uverenje o državljanstvu R. Srbije( u slučaju da ne posedujete ova dokumenta, potpisujete izjavu u Generalnom konzulatu da organ koji će sprovoditi postupak može po službenoj dužnosti pribaviti potrebna dokumenta)
- garancija o prijemu u nemačko državljanstvo (Einbürgerungszusicherung) u originalu overena pečatom APOSTILLE i prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog tumača ili rešenje o prijemu u nemačko državljanstvo (Einbürgerungsurkunde) u obliku overene kopije nadoverene pečatom APOSTILLE i sa prevodom na srpski jezik.
Taksa za otpust iz državljanstva Republike Srbije iznosi 
504 EUR i plaća se prilikom podnošenja zahteva.

Usluga se plaća EC karticom.

Punoletni državljani R. Srbije muškog pola, treba da da pre podnošenja zahteva za otpust, regulišu vojnu obavezu, odnosno budu uvedeni u vojnu evidenciju kod nadležnog centra Ministarstva odbrane. Molbu za upis u vojnu evidenciju mogu podneti preko generalnog konzulata, a konzularna taksa za uvođenje u vojnu evidenciju iznosi 3 evra.

Usluga se plaća EC karticom.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs


• Regulisanje vojne obaveze
Regruti i lica u rezervnom sastavu koja putuju u inostranstvo na boravak duži od jedne godine, dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice. Državljani Republike Srbije koji stalno borave u inostranstvu dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 18 godina. Potrebno je priložiti pasoš ili ličnu kartu R. Srbije. Taksa iznosi 3 evra. Uvođenjem u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, smatraće se da je državljanin Republike Srbije regulisao vojnu obavezu.

Usluga se plaća EC karticom.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs


• Overa dokumenata
U Generalnom konzulatu se može izvršiti overa potpisa državljana R. Srbije na izjavama i punomocjima. Overa potpisa na ugovorima se ne može izvršiti u Generalnom konzulatu.
Radi overe dokumenata neophodno je doći lično u Generalni konzulat i poneti važeći pasoš  ili ličnu kartu R. Srbije, kao i dokument koji overavate.
- U formi solemnizacije vrši se overa potpisa na nasledničkoj izjavi kojom se odričete nasledstva ili ustupate svoj deo. Molimo da donesete naslednićku izjavu.

Usluga se plaća EC karticom.

Molimo da zakažete termin preko aplikacije eKonzulat u okviru portala eUprave:

https://ezakazivanje.ekonzulat.gov.rs


• Overa saglasnosti da maloletno dete može putovati u inostranstvo sa ocem/majkom/trećim licem
U Generalnom konzulatu se može overiti potpis na Vašoj izjavi kojom dajete saglasnost da Vaše maloletno dete može putovati sa drugim roditeljem ili trećim licem. Sa sobom j e potrebno poneti važeći pasoš/ličnu kartu Republike Srbije, a taksa za overu saglasnosti iznosi 41 evro.

Usluga se plaća EC karticom.

• Sprovodnica za prenos posmrtnih ostataka

Za izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

- nacionalni pasoš ili lična karta pokojnika,

- potvrda o smrti (Todesbescheinigung),

- pasoš za pokojnika (Leichenpass),

- izvod iz matične knjige umrlih na internacionalnom obrascu,

- punomoć užeg člana porodice pokojnika pogrebnom preduzeću,

Ukoliko pokojnik nije državljanin Srbije, potrebno je, pored navedenih dokumenata, dostaviti i potvrdu o posedovanju grobnog mesta u Republici Srbiji.

Ukoliko se sprovodnica izdaje za prenos urne, neophodno je, pored pomenutih dokumenata, priložiti i potvrdu o izvršenoj kremaciji (Bestätigung der Einäscherung)

Za izdavanje tranzitne sprovodnice, potrebno je, pored navedenih dokumenata, prethodno pribaviti i priložiti sprovodnicu države u kojoj će lice biti sahranjeno.  

 Usluga se plaća EC karticom.

KONZULARNE RADNJE KOJE NE MOŽETE OBAVITI U GENERALNOM KONZULATU


• Priznanje strane sudske odluke o razvodu braka u SR Nemačkoj
Zahtev za priznavanje inostrane sudske odluke o razvodu braka ne možete podneti preko Generalnog konzulata, već samo lično ili preko punomoćnika kod nadležnog suda u R. Srbiji, po mestu Vašeg prijavljenog prebivališta. Za navedeni zahtev neophodan vam je original presude overen pečatom APOSTILLE sa zvaničnim prevodom na srpski jezik, kao i izvod iz knjige venčanih na internacionalnom obrascu za brak koji je razveden.


• Pribava dokumenata overenih pečatom Apostille
U postupku pribavljanja dokumenata posredstvom Generalnog konzulata ne postoji mogućnost nadovere pečatom APOSTILLE, jer je takva vrsta overe u nadležnosti sudova R. Srbije.


• Izdavanje lične karte R. Srbije i vozačke dozvole R. Srbije
Zahtevi za izdavanje lične karte i vozačke dozvole ne mogu se predati u Generalnom konzulatu, već neposredno kod nadležne policijske uprave u Republici Srbiji, prema mestu Vašeg prijavljenog prebivališta.


• Podnošenje zahteva za duži boravak ili rad u Nemačkoj
Zbog velikog interesovanja državljana R. Srbije, a i nemačkih poslodavaca koji se obraćaju Generalnom konzulatu, obaveštavamo da su za izdavanje vize za duži boravak u Nemačkoj po osnovu zaposlenja, spajanja porodice, školovanja i dr. nadležni isključivo organi Savezne Republike Nemačke. Državljani R. Srbije zahtev za vizu za duži boravak podnose pre dolaska na rad u Ambasadi Nemačke u Beogradu.

 Konzularne usluge
Odgovori na najčešće postavljena pitanja
Zakazivanje termina za pasoše
Konzularna nadležnost
Cenovnik konzularnih usluga
Putne isprave
Urađeni biometrijski pasoši
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Formulari