| |     Deutsch | english  
Naslovna
Biografija

Nebojša Košutić                                          

-Rođen 11.05.1972. u Beogradu

-osnovnu i srednju školu (VIII beogradska gimnazija) pohađao u Beogradu

-Pravni fakultet u Beogradu upisao 1991.godine i diplomirao  (smer za pravo EU) u roku 1995.godine sa prosečnom ocenom 9,97 zbog čega dobio stipendiju koju dodeljuje Univerzitet u Beogradu i japanska Sasakawa fondacija najboljim studentima Beogradskog univerziteta iz oblasti društvenih nauka (1996.)

-upisao poslediplomske studio na Pravnom fakultetu i odbranio magistarski rad pod naslovom "Pravni status Evropske kompanije" 1999 godine

-polozio pravosudni ispit (2000.)

-pohađao i sa najvišim ocenama završio Diplomatsku akademiju MSP (2002.)

-usavršavao se u Velikoj Britaniji (London, Kenterberi, 1997.), SR Nemačkoj  (Bon, Berlin-Diplomatska akademija nemačkog MIP-a i Gete Institut - 1998 i 2003.), Holandiji (Hag -Aser Insitut, 2002.) i Grčkoj (Atina, Institut za međunarodne odnose ELIAMEP, 1998.godine)

-nakon diplomiranja zaposlio se u Privrednom sudu u Beogradu kao pripravnik (1996.) odakle je 1997.prešao na rad u Insitut za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, gde je bio sekretar redakcije stručnog časopisa "Pregled evropskog zakonodavstva " i vremenom, na osnovu objavljenih naučnih radova, stekao zvanje istraživača-saradnika

-0d 2000. do 2002. godine zaposlen u kompaniji "Zepter International" na poslovima pravnog savetnika generalnog direktora kompanije za Srbiju

-od 01.02.2002. zaposlen u MSP Srbije i to: u Službi za međunarodnepravne poslove (v.d. načelnika službe od jula 2003., zamenik načelnika od februara 2004. do septembra 2004.), član Komiteta za ljudska prava Saveta Evrope u ime SCG (2003.-2004.), konzul -1.sekretar u Ambasadi Srbije i Crne Gore u Austriji, Beč (2004.-2006.), savetnik /1.savetnik/otpravnik poslova a.i. u Ambasadi SCG/RS u Holandiji, Hag (2006.-2008.), 1.savetnik-direktor Direkcije za insitucije  EU (2008.-2009.), ministar-savetnik-direktor Direkcije za Evropu (2009.-2001.), Generalni konzul RS u Diseldorfu (2011,-)

-govori engleski i nemački jezik

-oženjen, otac dve kćeriGeneralni konzul
Biografija
Generalni konzul