| |     Deutsch | english  
Naslovna
Biografija

 

BRANISLAVA PERIĆ

 

Kretanje u službi:

10/2015–06/2017 Ministarstvo spoljnih poslova R. Srbije - Sektor za bezbednosnu politiku

10/2014–10/2015 Ministarstvo spoljnih poslova R. Srbije – Sektor za EU, Kabinet državnog sekretara

10/2013-10/2014 Ambasada R. Srbije u Londonu, UK

10/2010-10/2013 Ministarstvo spoljnih poslova R. Srbije – Sektor za EU

09/2006-10/2010 Ambasada R. Srbije u Berlinu, Nemačka

08/2003-09/2006 Ministarstvo spoljnih poslova R. Srbije – Sektor za EU

 

Obrazovanje:                              

2008-2009. Diplomatski koledž Ministarstva inostranih poslova Nemačke, Berlin

2003-2004. Diplomatska akademija Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije;

1997-2002. Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu; Smer: Međunarodni

 

Dodatne aktivnosti i obuke:

2019-2020: Kurs IT i privreda na Univerztitetu u Hagenu, Nemačka (kursevi o poreskom sistemu, finansijama i knjigovodstvu u Nemačkoj)

2016: Obuka o evropskoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici na Evropskom koledžu za bezbednost i odbranu u Briselu; Regionalni bezbednosni forum Maršal centra u Ohridu; Obuka o mirnom posredovanju i diplomatiji u Ministarstvu inostranih poslova SR Nemačke; Evropski bezbednosni seminar Maršal centra u Garmišu SR Nemačka.

2015. Diplomata na obuci u Ministarstvu inostranih poslova Mađarske, Odeljenju za EU

2013. Trening za diplomate država ZB u Ministarstvu inostranih poslova SR Nemačke

2012. Obuka o Evropskim integracijama za diplomate JIE, Dubrovnik

2010. Član Radne grupe za izradu strategije promocije pridruživanja EU

2006. Seminar privrednog menadžerstva u Kini u organizaciji Ministarstva trgovine NR Kine; pohađala Diplomatsku akademiju u Beču, Austrija

2005. Seminar o evropskoj bezbednosti i odbrani Instituta za bezbednosne studije EU u Parizu; učešće u Twinning programu R. Srbije i Mađarske o harmonizaciji zakonodavstva R. Srbije sa „acqis communautaire“

2004. Obuka na Koledžu u Brižu, Belgija « EU negotiation in Practice»; pohađala nekoliko kurseva obuke državnih službenika zemalja Jugoistočne Evrope koji se bave temom EU u organizaciji Instituta za ekonomsku politiku u Sofiji; učestvovala na seminaru OEBS o reformi sektora bezbednosti; učestvovala na seminari o harmonizaciji pravnog sistema Srbije i Crne Gore sa EU («Accession to the EU and its impact on national legal system») u organizaciji ASSER Instituta, Hag

2003. UNITAR Sertifikat u multilateralnim pregovorima i pisanju izveštaja

 

Znaje kompjutera i strani jezici:

Položena Evropska Microsoft kompjuterska licenca – ECDL (VII nivo napredna)

Jezici: engleski i nemački

 

Lični podaci:

Datum i mesto rođenja: 7. Januar 1979. godine, Zemun

 Generalni konzul
Biografija
Generalni konzul