| |     Deutsch | english  
Naslovna
Lektorat za srpski jezik

 

Na Institutu za Slavistiku pri Univerzitetu u Kelnu ponovo je otvoren Lektorat za srpski, bošnjački i hrvatski jezik. Od školske 2016/17. godine, potencijalni studenti moći će da se opredele za studije slavistike, kao i za studije iz oblasti ekonomije, prava ili politike (osnovne i master studije), uz mogućnost da pohadjaju i kurseve srpskog, bošnjačkog i hrvatskog jezika. Institut će takođe organizovati kulturne, jezičke i književne večeri, kao i seminare sa gostujućim predavačima iz Beograda, Rijeke i Zagreba. Studentima će biti pružena i prilika da kao polaznici Erasmus programa provedu jedan semestar u Beogradu, Rijeci ili Zagrebu.

Pohadjanje pomenutih kurseva moguće je i bez prethodnog poznavanja srpskog, bošnjačkog ili hrvatskog jezika, a ukoliko student i poznaje jedan od ovih jezika, imaće mogućnosti da pored jezika izučava i kulturu.                        

Prijave se prihvataju do 15. jula, a sve informacije i imena kontakt osoba mogu se naći na adresi: http://www.slavistik.phil-fak.uni-koeln.de


Verzija za štampu
Vesti

Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 6021313 bytes) in /home/dkp/public_html/duesseldorf.mfa.gov.rs/odrzavanje/core/com/allow_active_news.php on line 5