| |     Deutsch | english  
Naslovna
Instrukcija MSP/SKP 1057-31/27 od 03.11.2014.

Predmet: Odluka o ulasku bez viza nosioca stranih putnih isprava, koji poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država i nosioca stranih putnih isprava koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama – stupanje na snagu.

Obaveštavamo da je Vlada Republike Srbije na sednici koja je održana 30. oktobra 2014. godine, usvojila Odluku o ulasku bez viza nosioca stranih putnih isprava, koji poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država i nosioca stranih putnih isprava koji imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama. Odluka stupa na snagu 08.11.2014. godine.

3821

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o strancima („Službeni glasnik RS“, broj 97/08) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

 

ODLUKU

 

O ulasku bez viza nosioca stranih putnih isprava, koji poseduju važeću Šengen
vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članica Evropske unije ili vizu Sjedinjenih
Američkih Država i nosioca stranih putnih isprava koji imaju regulisan boravak
u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim
Američkim Državama.

  1. Strani državljani, nosioci svih vrsta putnih isprava osim putnih listova i putnih isprava koje se izdaju u skladu sa međunarodnim konvencijama, mogu da uđu, tranzitiraju i borave bez vize u Republici Srbiji, ako poseduju važeću Šengen vizu, vizu Velike Britanije i ostalih država članice Evropske unije ili vizu Sjedinjenih Američkih Država, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci.
  2. Strani državljani, nosioci svih vrsta putnih isprava osim putnih listova i putnih isprava koje se izdaju u skladu sa međunarodnim konvencijama, mogu da uđu, tranzitiraju i borave bez vize u Republici Srbiji, ako imaju regulisan boravak u državama Šengen zone, državama članicama Evropske unije ili Sjedinjenim Američkim Državama, najduže do 90 dana u periodu od šest meseci.
  3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj 27-13244/2014

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

Vlada

Predsednik

Aleksandar Vučić, s.r.


Verzija za štampu
Vesti

Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 6020249 bytes) in /home/dkp/public_html/duesseldorf.mfa.gov.rs/odrzavanje/core/com/allow_active_news.php on line 5