| |     Deutsch | english  
Naslovna
КОРОНА ВИРУС: ПРЕПОРУКА ДРЖАВЉАНИМА СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Važno obaveštenje

 

 

OBAVEŠTENJE NEMAČKIH ORGANA O REGULISANJU BORAVKA STRANIH DRŽAVLJANA ZA VREME TRAJANJA MERA OGRANIČENJA USLED PANDEMIJE BOLESTI COVID 19

02.04.2020.

Zbog trenutnih ograničenja u međunarodnom putovanju i povezanih poteškoća za državljane trećih zemalja da napuste teritoriju Savezne Republike Nemačke odnosno teritoriju država članica Šengena na vreme pre isteka perioda bezviznog režima ili važenja vize ili dozvole boravka, Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova, izgradnje i domovine SR Nemačke sugerisalo je Službama za strance svih saveznih pokrajina da pojednostave postupke regulisanja boravka, na sledeći način:

Opcija 1 (državljani koji moraju imati vizu prilikom prelaska državne granice)

Državljani trećih zemalja kojima nacionalna viza (D- viza) ili neka druga vrsta dozvola boravka ističe treba da podnesu zahtev za produženje dozvole boravka nadležnoj Službi za strance. Već u trenutku podnošenja zahteva prethodni boravak važi dalje sve do trenutka donošenja odluke Službe za strance. Zbog trenutne situacije, zahtev se može podneti putem e-maila. Potrebno je navesti kompletne lične podatke (prezime, devojačko prezime, ime(na), pravopis imena prema nemačkom zakonu, datum rođenja, mesto i opština rođenja, pol, državljanstvo, broj pasoša), vrstu boravka i broj predmeta Službe za strance ukoliko postoji. S obzirom na moguće kontrole, preporučuje se da pored isteklog boravka i putne isrpave/ lične karte, sa sobom nosite i zahtev za produženje boravka u štampanom obliku ili u nekoj drugoj formi.

Produženje šengenskih viza (C- viza) načelno zahteva lično pojavljivanje sa dotične osobe. Kako bi se pojednostavila procedura, vlasnicima šengenskih viza sada se daje mogućnost da Službi za strance pošalju e-mail sa svojim ličnim podacima (prezime, devojačko prezime, ime(na), pravopis imena prema nemačkom zakonu, datum rođenja, mesto i opština rođenja, pol, državljanstvo, broj pasoša) kako bi mogli podneti zahtev za produženje roka za napuštanje zemlje. Službama za strance upućena je molba da odobre velikodušno produženje roka za napuštanje zemlje i da podnosioce zahteva o tome obaveštavaju neformalno pismenim putem. Imajući u vidu moguće kontrole u Nemačkoj ili prilikom napuštanja zemlje, ovo obaveštenje treba nositi uvek sa sobom uz putnu ispravu i vizu.

Kako bi se prevazišle trenutne poteškoće prilikom putovanja u zemlju porekla, Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova, građevinarstva i domovine takođe ispituje mogućnost donošenja zakonskog propisa kojim bi vlasnici šengenskih viza koje uskoro ističu ili su tek istekle na jedan određeni period bili oslobođeni od posedovanja dozvole boravka. Za sada se ne može predvideti hoće li i kada ovaj propis stupiti na snagu. Do tada, preporučuje se postupanje kao što je opisano gore u slučaju da šengenska viza ističe ili ukoliko napuštanje zemlje trenutno nije moguće.

Opcija 2 (državljani kojima tokom prelaska državnih granica nije potrebna viza)

Građani kojima je dozvoljeno da uđu u Šengenski prostor i borave 90 dana u roku od 180 dana bez vize moraju se uvek vratiti u svoju zemlju porekla nakon isteka roka. Ukoliko ovo nije moguće zbog trenutnih okolnosti, te osobe treba da se obrate nadležnoj Službi za strance u mestu gde borave pre isteka 90 dana da daju svoje lične podatke (prezime, devojačko prezime, ime(na), pravopis imena prema nemačkom zakonu, datum rođenja, mesto i opština rođenja, pol, državljanstvo, broj pasoša), ako je data mogućnost i putem e-maila i da zatraže da se njihov boravak legalizuje. Ovim zahtevom pokreće se fiktivni efekat, što ima za posledicu da se do donošenja odluke od strane Službe za strance, boravak smatra dozvoljenim. Imajući u vidu moguće kontrole u Nemačkoj ili prilikom napuštanja zemlje, ovo obaveštenje treba nositi uvek sa sobom uz putnu ispravu i vizu.

Ovo se takođe odnosi na državljane trećih zemalja iz država navedenih u članu 41 stav 1 Uredbe o boravku stranaca na teritoriji SR Nemačke, koji su ušli u zemlju bez vize u skladu sa ovom uredbom. Ukoliko dotično lice već ima odobrenje Savezne agencije za zapošljavanje i ukoliko je zatražilo dozvolu boravka, može stupiti u radni odnos unutar profesije koja je određena u odobrenju Savezne agencije za zapošljavanje. Ovo se ne odnosi na državljane trećih zemalja iz država navedenih u članu 41 stav 1 Uredbe o boravku stranaca na teritoriji SR Nemačke, koja su ušla bez vize u zemlju, ali još uvek nemaju odobrenje od strane Savezne agencije za zapošljavanje. Ova lica treba da se obrate Saveznoj službi za strance.

U pitanju je vanredna preporuka zbog situacije izazvane pandemijom bolesti COVID 19.

Potrebno je redovno proveravati internet stranicu nadležne Službe za strance.

Donatorski račun za pomoć u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19

02.04.2020.

Globalna pretnja izazvana pandemijom virusa COVID-19 pokazala je neophodnost solidarnosti i zajedničke borbe u cilju sprečavanja i kontrole daljeg širenja virusa.

Imajući u vidu navedeno, obaveštavamo sve zainteresovane fondacije, pravna i fizička lica da, ukoliko žele, mogu izvršiti transfer finansijskih sredstava preko centralnog namenskog računa za prikupljanje donacija u cilju suzbijanja posledica epidemije u Republici Srbiji.

Donacije se mogu izvršiti u evrima, dolarima i švajcarskim francima.

Svrha donacija je pomoć u borbi protiv epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Račun u valuti EUR:

Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE 93500502010200721925

SWIFT/BIC: HELADEF1822

Račun u valuti USD:

Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE 44500502010254022561

SWIFT/BIC: HELADEF1822

Račun u valuti CHF:

Frankfurter Sparkasse

IBAN: DE 92500502010254022570

SWIFT/BIC: HELADEF1822

Unapred se zahvaljujemo svim dobročiniteljima koji i u ovim teškim vremenima pokazuju saosećanje i solidarnost sa svojim sunarodnicima.INFORMACIJA ZA DRŽAVLjANE REPUBLIKE SRBIJE KOJI TRENUTNO BORAVE U NEMAČKOJ KAO STUDENTI, NA LEČENjU, POSLOVNO ILI KAO TURISTI


22.3.2020.

U cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti izazvane virusom COVID 19 Srbija je zatvorila granice, a vazdušni saobraćaj između Nemačke i Srbije je obustavljen.

Ukoliko neodložno morate da se vratite u Srbiju iz zdravstvenih ili drugih hitnih razloga, molimo da na mejl Generalnog konzulata info@gksrbijedis.de dostavite svoje podatke, kako bismo Vas evidentirali i bili u mogućnosti da Vas kontaktiramo, ukoliko se bude organizovala evakuacija u R. Srbiju. Potrebno je dostaviti: ime, prezime, JMBG, broj pasoša, telefon, razlog boravka u Nemačkoj i adresu u Srbiji i Nemačkoj.

Napominjemo da je po povratku u Srbiju iz Nemačke obavezan karantin u trajanju od 28 dana, zbog čega molimo sve građane koji imaju mogućnost ostanka u Nemačkoj da odlože putovanje u Srbiju.

 21.03.2020.

Informacije za državljane Republike Srbije koji trenutno kao turisti borave u Nemačkoj:

Srbija je zatvorila svoje granice; vazdušni saobraćaj između Nemačke i Srbije je obustavljen. Ukoliko će se usled toga vaš boravak u Nemačkoj produžiti i ukoliko zato prekoračite period od 90 dana, molimo vas da se obratite diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u Nemačkoj i mesno nadležnoj Upravi za strance (u krajnoj liniji elektronskim putem). Uprave za strance su trenutno preopterećene zbog velikog broja stranih državljana koji su silom prilika ostali u Nemačkoj – molimo za razumevanje i strpljenja što nećete odmah uspeti da s njima stupite u kontakt. Pokušajte više puta!

Radi se o vanrednoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo. Postoji mnogo različitih pojedinačnih slučajeva u kojima polazimo od toga da strani državljani nisu krivi sto su prekoračili vreme svog boravka u Nemačkoj. Stoga nema razloga za strepnju da će građani Republike Srbije koji su silom prilika prekoračili odobreno vreme svog turističkog boravka biti krivično gonjeni.

PRIJAVA DRŽAVLJANA R. SRBIJE KOJI MORAJU NEODLOŽNO U ZEMLJU

Dalje informacije Vlade Republike Srbije na srpskom jeziku se nalaze ovde:

https://www.srbija.gov.rs/sekcija/250/saopstenja-ministarstava.php

Državljani Srbije koji imaju dozvolu boravka za Nemačku ili drugu zemlju članicu Evropske unije ili Veliku Britaniju, Island, Lihtenštajn, Norvešku ili Švajcarsku imaju pravo ulaska na teritoriju Nemačke. Međutim, ulazak preko Italije, Španije, Austrije, Francuske, Luksemburga, Danske i Švajcarske dozvoljen je jedino u slučaju postojanja bitnog razloga za putovanje. To može biti hitno potreban lekarski pregled ili pridruživanje supružniku. Državljani Republike Srbije dužni su da prilikom prelaska granice predoče potvrdu o konkretnom razlogu putovanja.

https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/coronavirus

Za državljane Republike Srbije bez boravišne dozvole za Nemačku je od 18.03.2020. uvedena zabrana ulaska koja zasad važi narednih 30 dana

20.03.2020,

APEL NEMAČKIM DOKTORIMA ZA POMOĆ SRPSKIM DRŽAVLJANIMA ZATEČENIM U SEVERNOJ RAJNI VESTFALIJI USLED ŠIRENJA ZARAZE KORONA VIRUSA

ODLUKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE O ZATVARANjU SVIH GRANIČNIH PRELAZA


Obaveštavamo da je Vlada Republike Srbije donela Odluku o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju u međunarodnom drumskom, železničkom i rečnom saobraćaju, kao i za ulazak preko graničnih prelaza za pogranični saobraćaj prema susednim zemljama, od 20. marta 2020. godine od 08.00 časova.


ODLUKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE O VAŽENjU LIČNIH DOKUMENATA


Obaveštavamo da je Vlada Republike Srbije 16. marta 2020. godine donela Odluku o važenju ličnih dokumenata državljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.

1. Sva lična dokumenta državljana Republike Srbije (lična karta, putna isprava, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola i oružni list) kojima je istekao ili istekne rok važenja smatraće se važećim za vreme dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja.

2. Ministarstvo unutrašnjih poslova izdavaće saobraćajne dozvole isključivo za podnete zahteve kod prvog upisa vozila u jedinstveni registar i promene vlasnika vozila.

3. Registracione nalepnice za vozila upisana u jedinstveni registar izdavaće se isključivo na tehničkom pregledu vozila.

 

18.3.2020.

SAOPŠTENJE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

U VEZI SA VIRUSOM COVID 19

Od pojave virusa Covid 19 u svetu, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić dao je instrukciju svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u svetu da pomoć i zaštita naših građana u ugroženim područjima mora da predstavlja prioritet u njihovom radu.   

MSP je na sve raspoložive načine (posredstvom DKP, SPC, glasila dijaspore i dr.) distribuirao u inostranstvu Preporuku Vlade Republike Srbije da državljani Republike Srbije, koji borave u inostranstvu, do daljeg odlože sva putovanja u Republiku Srbiju koja nisu neophodna. 

Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova je svakodnevno u kontaktu sa svojim kolegama ministrima spoljnih poslova, kao i sa predstavnicima međunarodnih organizacija, sa kojima nastoji da na najbrži način pronađe rešenja za mnogobrojne probleme koji nastaju usled restriktivnih mera koje zemlje donose kako bi se zaštitile od virusa, a najveći broj problema odnosi se na ograničenje prevoza putnika i transporta robe.   

Odlukom prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivice Dačića formiran je Krizni štab u MSP u cilju pružanja pomoći našim građanima u inostranstvu. 

Sva DKP Republike Srbije u ovom trenutku u svetu pružaju konzularnu pomoć našim građanima, uprkos teškim uslovima sa kojim se suočavaju u radu. Nakon uvođenja restriktivnih mera većine stranih država, državljani Republike Srbije, u velikom broju zatečeni su na određenim destinacijama bez mogućnosti nastavka planiranog puta u Republiku Srbiju. Reč je o građanima koje u stranim državama zatekli na službenim i turističkim putovanjima, na lečenju od malignih i drugih teških bolesti, studentima i sl. Sva DKP ulažu maksimalne napore da se reše problemi naših građana i organizuje njihov povratak ukoliko je to neophodno. Ujedno, Ministarstvo spoljnih poslova još jednom apeluje na sve građane da ne kreću na put ukoliko imaju maju mogućnost da ostanu u stranoj zemlji.   

Od uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, 15. marta 2020. godine, Ministarstvo spoljnih poslova je angažovano i na pomoći stranim državljanima (i njihovim DKP) koje je mera zabrane ulaska/tranzita u Republiku Srbiju zatekla na putu ka matičnoj državi ili na samoj granici Republike Srbije.

VAŽNO OBAVEŠTENJE!

17.03.2020.

Vlada Republike Srbije je 17.03.2020. godine donela odluku o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, raspisanih za 26. april 2020.g.

Izborni proces, uključujući i rokove za vršenje izborne radnje, nastaviće se u skladu sa odlukom o prestanku vanrednog stanja.

VAŽNO!

16.3.2020.

Ambasada ponavlja preporuku državljanima Republike Srbije koji borave u inostranstvu da sva putovanja u Srbiju koja nisu neophodna, odlože do daljeg, naročito ukoliko planiraju dolazak iz zemalja ili područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19.

Naši državljani kojima je zbog ograničenog rada konzulata u Diseldorfu onemogućeno da rešavaju statusna pitanja kod nemačkih organa dostupna je adekvatna potvrda, koju možete preuzeti ovde. 

14.3.2020.

Obaveštavamo da je Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 14.03.2020.g. donela Odluku o izmeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću, tačka 4. Odluke, a u cilju sprečavanja širenja ove zarazne bolesti na teritoriju R.  Srbije, da, radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju R. Srbije, stranim državljanima koji dolaze iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19, odnosno žarista epidemije, nadležni organi privremeno zabrane, odnosno ograniče ulazak i kretanje,

i to iz - provincije Hubej (Hubei) u Narodnoj Republici Kini, grada Degu (Daegu) i provincije Severni Gjongsang (North Geyongsang) u Republici Koreji, Švajcarske Konfederacije, Republike Italije, Islamske Republike Iran, Rumunije, Kraljevine Španije, Savezne Republike Nemačke, Francuske Republike, Republike Austrije, Republike Slovenije i Republike Grčke.

Ove mere se neće primenjivati na:

1)posade teretnih motornih vozila prilikom obavljanja medjunarodnog prevoza u drumskom saobraćaju. U slučaju medjunarodnog tranzitnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju, isti se ograničava na period ne duži od 12 časova od momenta ulaska na teritoriju R. Srbije;

2) posade teretnih brodova koji prevoze robu u jednu od domaćih luka. U slučaju tranzitne plovidbe na medjunarodnom vodnom putu na teritoriji R.  Srbije, isti se ograničava na period ne duži od 90 časova za brodske sastave i 60 časova za samohodne plovidbe od momenta ulaska na teritoriju R. Srbije u slučaju uzvodne plovidbe, odnosno na period ne duži od 72 časa za brodske sastave i 54 časa za samohodne plovidbe od momenta ulaska na teritoriju R. Srbije u slučaju nizvodne plovidbe;

3)vozopratno osoblje železničkih vozila koja ulaze u zonu graničnih stanica utvrdjenih medjudržavnim sporazumima;

4)posade i kabinsko osoblje vazduhoplova čije je krajnje odredište R.Srbija ili su u tranzitu preko medjunarodnih aerodroma R.Srbije;

5)lica koja su dobila saglasnost za ulazak u R. Srbiju od Radnog tela Vlade koje čine predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

6)humanitarne konvoje pod obaveznom pratnjom ugovorenom diplomatskim putem.

Državljanima R. Srbije koji dolaze iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-10, odnosno žarista epidemije utvrdjenih u gorenavedenoj tački 4. stav 1 ove Odluke, odredjuje se obavezna mera samoizolacije u trajanju od 14 dana.

Napominjemo da se mere zabrane odnose na sve strane drzavljane (i iz trećih zemalja) koji dolaze iz država, odnosno područja sa intenzivnom transmisijom bolesti COVID-19, odnosno žarista epidemije, navedenih u tekstu Odluke.

Dvojnim državljanima se skreće posebna pažnja da u R. Srbiju mogu da udju samo ukoliko prezentuju pasoš R. Srbije, a ne zemlje koja se nalazi na listi zemalja za koje važi zabrana (Nemačka, Austrija, Švajcarska).

Odluka je stupila na snagu 14.03.2020. godine i ostaje na snazi do daljeg. 

13.03.2020.

U cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti izazvane virusom COVID-19, Generalni konzulat Srbije u Diseldorfu će od 13.03.2020.g. do daljnjeg primati samo hitne i neodložne zahteve (izdavanje pasoša ili putnog lista radi putovanja iz hitnih medicinskih ili poslovnih razloga, zbog smrtnog slučaja ili iz nekog drugog opravdanog razloga). Mole se građani da ne dolaze u Generalni konzulat, već da nas u hitnim slučajevima prethodno kontaktiraju preko mejla info@gksrbijedis.de ili putem telefona posebno otvorenog za ovu priliku + 49211 / 239-550-274.

Ova mera biće na snazi sve dok traje akutna opasnost od zaraze, a o njenom stavljanju van snage građani će biti obavešteni putem internet stranice ovog Generalnog konzulata.

O merama koje je Republika Srbija preduzela sa ciljem sprečavanja širenja zaraze izazvane virusom COVID-19, možete se informisati na sajtu:

Vlade Republike Srbije: https://www.srbija.gov.rs/ i

Ministarstva zdravlja Republike Srbije: https://covid19.rs/

Informacije o postupku na graničnim prelazima pri ulasku putnika u Republiku Srbiju:

https://covid19.rs/algoritam1

https://covid19.rs/algoritam2

Privremeno su zatvoreni granični prelazi.(ovde preuzmite listu)

Svi državljani R. Srbije koji žele da se prijave za parlamentarne izbore 26.04.2020. godine, mogu to i nadalje činiti putem pošte-adresa: putem pošte-adresa: Generalkonsulat der Republik Serbien, Klosterstr. 79, 40211 Dusseldorf, putem faksa br.  + 49211 / 679-86-36  i putem mejla: 4@gksrbijedis.de

Molimo da redovno pratite sva obaveštenja Generalnog konzulata i Vlade Srbije.


Verzija za štampu
Važne informacije
КОРОНА ВИРУС: ПРЕПОРУКА ДРЖАВЉАНИМА СРБИЈЕ У ИНОСТРАНСТВУ