| |     Deutsch | english  
Naslovna
Ulazak u Srbiju - vize

Pre puta pročitajte ovde o opštim uslovima o ulasku u Republiku Srbiju.

Državljanima Savezne Republike Nemačke nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju za boravak do 90 dana.

Nosiocima nemačkih putnih isprava za strance ili izbeglice je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju.

Ako nemate pasoš Savezne Republike Nemačke, molimo da proverite ovde da li vam je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju.

Za boravak duži od 90 dana, potrebno je podneti zahtev za privremeni boravak u Republici Srbiji. Više informacija o tome pročitajte ovde.

Zahtev za izdavanje vize može se podneti u Generalnom konzulatu (podnosi se lično, a NE mejlom, telefonom ili poštom).

 

Vrste viza koje se izdaju u DKP:

Viza za kraći boravak (viza C)
Viza za kraći boravak je odobrenje za jedan ili više ulazaka u Republiku Srbiju, tranzit preko teritorije Republike Srbije ili boravak na teritoriji Republike Srbije do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska.

Viza za duži boravak (viza D)
Viza za duži boravak je odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana. Stranac koji namerava da u RS podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka mora prethodno, pre ulaska u RS pribaviti vizu za duži boravak.

Za sve tipove viza:

Uz zahtev za izdavanje vize nosilac strane putne isprave podnosi:

1. putnu ispravu koja važi najmanje 90 dana nakon nameravanog datuma odlaska iz Republike Srbije;

2. fotografiju dimenzija 3,5h4,5 cm;

3. popunjen formular za vizu

4. povratnu prevoznu kartu, odnosno fotokopiju međunarodne vozačke dozvole i saobraćajne dozvole sa polisom osiguranja od odgovornosti (u slučaju ulaska ili tranzita putničkim vozilom);

5. dokaz o posedovanju finansijskih sredstava potrebnih za izdržavanje tokom boravka u Republici Srbiji i potvrdu o vakcinisanju ili da nije oboleo od zarazne bolesti ukoliko dolazi sa područja zahvaćenog epidemijom zarazne bolesti, u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi za odbijanje ulaska stranca u Republiku Srbiju;

6. zdravstveno osiguranje

7. dokaz o uplaćenoj konzularnoj taksi.


DODATNA DOKUMENTA

 

Za vizu tipa C:
- izvod iz matične knjige venčanih, odnosno druge izvode i dokumente u slučaju mešovitog braka sa srpskim državljaninom
-  kopiju novinarske legitimacije i akreditaciju redakcije za izveštavanje iz Republike Srbije ( novinari),
- pozivno pismo - za privatnu posetu ili za poslovnu posetu

  ili vaučer 

- overeno punomoćje drugog roditelja u slučaju ako dete ili deca putuju sa jednim od roditelja, odnosno oba roditelja ili staratelja ako putuju sa trećim licem

Za vizu tipa D:

ZAPOŠLJAVANJE
- izvod o registraciji pravnog lica, privrednog društva. sportskog kluba ili saveza ili preduzetnika u R. Srbiji;
- ugovor o radu, ugovor o delu, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, sportskom angažovanju ili drugi dokument koji dokazuje radno angažovanje stranca u R. Srbiji.

ŠKOLOVANJE, STUDIRANJE, MEĐUNARODNA RAZMENA UČENIKA I STUDENATA, STRUČNA PRAKSA, SPECIJALIZACIJA, NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
-  potvrda u upisu u akreditovanu osnovnu, srednju ili visokoškolsku obrazovnu ustanovu;
- izvod o registraciji pravnog lica u PC;
- potvrda o organizaciji stručne prakse i specijalizacije;
- izvod o registraciji naučno-istraživačke organizacije i ugovor zaključen sa naučno-istraživačkom organizacijom.

SPAJANJE PORODICE
1. supružnik je državljanin R. Srbije:
- izvod iz MKV, ne stariji od 6 meseci:

2. u slučaju vanbračne zajednice sa državljaninom R. Srbije:
- uverenje o slobodnom bračnom stanju,
- izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o zajednici partnera,
- dokaz o zajedničkoj adresi stanovanja, izvod iz registra vanbračnih zajednica,
ako imaju zajedničko dete - izvod iz MKR za dete

OBAVLJANJE VERSKE SLUŽBE:
- izvod o registraciji crkve ili verske zajednice u R. Srbiji;
- ugovor o radu ili pismo crkve/verske zajednice kojim se navodi da je stranac angažovan kao sveštenik ili verski službenik;
 

LEČENJE ILI MEDICINSKA NEGA
- rešenje o registraciji zdravstvene ustanove u R. Srbiji;
- dopis zdravstvene ustanove kojim se navodi mesto i potreban period lečenja;
- rešenje o registraciji ustanove socijalne zaštite u R. Srbiji

VLASNIŠTVO NAD NEPOKRETNOSTIMA:
- izvod iz lista nepokretnosti (vlasnički list);
- overen kupoprodajni ugovor ili ugovor o poklonu ili ostavinsko rešenje ili sudska presuda;

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Odgovori na najčešće postavljena pitanja
Заказивање термина за пасоше
Konzularna nadležnost
Cenovnik konzularnih usluga
Putne isprave
Urađeni biometrijski pasoši
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Formulari