| |     Deutsch | english  
Naslovna
Ulazak u Srbiju - vize

Pre puta pročitajte ovde o opštim uslovima o ulasku u Republiku Srbiju.

Državljanima Savezne Republike Nemačke nije potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju za boravak do 90 dana.

Nosiocima nemačkih putnih isprava za strance ili izbeglice je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju.

Ako nemate pasoš Savezne Republike Nemačke, molimo da proverite ovde da li vam je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju.

Za boravak duži od 90 dana, potrebno je podneti zahtev za privremeni boravak u Republici Srbiji. Više informacija o tome pročitajte ovde.

Zahtev za izdavanje vize može se podneti u Generalnom konzulatu (podnosi se lično, a NE mejlom, telefonom ili poštom).

 

Vrste viza koje se izdaju u DKP:

Viza za kraći boravak (viza C)
Viza za kraći boravak je odobrenje za jedan ili više ulazaka u Republiku Srbiju, tranzit preko teritorije Republike Srbije ili boravak na teritoriji Republike Srbije do 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska.

Viza za duži boravak (viza D)
Viza za duži boravak je odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana. Stranac koji namerava da u RS podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka mora prethodno, pre ulaska u RS pribaviti vizu za duži boravak.

Za sve tipove viza:

Uz zahtev za izdavanje vize nosilac strane putne isprave podnosi:

1. putnu ispravu koja važi najmanje 90 dana nakon nameravanog datuma odlaska iz Republike Srbije;

2. fotografiju dimenzija 3,5h4,5 cm;

3. popunjen formular za vizu

4. povratnu prevoznu kartu, odnosno fotokopiju međunarodne vozačke dozvole i saobraćajne dozvole sa polisom osiguranja od odgovornosti (u slučaju ulaska ili tranzita putničkim vozilom);

5. dokaz o posedovanju finansijskih sredstava potrebnih za izdržavanje tokom boravka u Republici Srbiji i potvrdu o vakcinisanju ili da nije oboleo od zarazne bolesti ukoliko dolazi sa područja zahvaćenog epidemijom zarazne bolesti, u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi za odbijanje ulaska stranca u Republiku Srbiju;

6. zdravstveno osiguranje

7. dokaz o uplaćenoj konzularnoj taksi.


DODATNA DOKUMENTA

 

Za vizu tipa C:
- izvod iz matične knjige venčanih, odnosno druge izvode i dokumente u slučaju mešovitog braka sa srpskim državljaninom
-  kopiju novinarske legitimacije i akreditaciju redakcije za izveštavanje iz Republike Srbije ( novinari),
- pozivno pismo - za privatnu posetu ili za poslovnu posetu

  ili vaučer 

- overeno punomoćje drugog roditelja u slučaju ako dete ili deca putuju sa jednim od roditelja, odnosno oba roditelja ili staratelja ako putuju sa trećim licem

Za vizu tipa D:

ZAPOŠLJAVANJE
- izvod o registraciji pravnog lica, privrednog društva. sportskog kluba ili saveza ili preduzetnika u R. Srbiji;
- ugovor o radu, ugovor o delu, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, sportskom angažovanju ili drugi dokument koji dokazuje radno angažovanje stranca u R. Srbiji.

ŠKOLOVANJE, STUDIRANJE, MEĐUNARODNA RAZMENA UČENIKA I STUDENATA, STRUČNA PRAKSA, SPECIJALIZACIJA, NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
-  potvrda u upisu u akreditovanu osnovnu, srednju ili visokoškolsku obrazovnu ustanovu;
- izvod o registraciji pravnog lica u PC;
- potvrda o organizaciji stručne prakse i specijalizacije;
- izvod o registraciji naučno-istraživačke organizacije i ugovor zaključen sa naučno-istraživačkom organizacijom.

SPAJANJE PORODICE
1. supružnik je državljanin R. Srbije:
- izvod iz MKV, ne stariji od 6 meseci:

2. u slučaju vanbračne zajednice sa državljaninom R. Srbije:
- uverenje o slobodnom bračnom stanju,
- izjave vanbračnih partnera i overene izjave dva svedoka o zajednici partnera,
- dokaz o zajedničkoj adresi stanovanja, izvod iz registra vanbračnih zajednica,
ako imaju zajedničko dete - izvod iz MKR za dete

OBAVLJANJE VERSKE SLUŽBE:
- izvod o registraciji crkve ili verske zajednice u R. Srbiji;
- ugovor o radu ili pismo crkve/verske zajednice kojim se navodi da je stranac angažovan kao sveštenik ili verski službenik;
 

LEČENJE ILI MEDICINSKA NEGA
- rešenje o registraciji zdravstvene ustanove u R. Srbiji;
- dopis zdravstvene ustanove kojim se navodi mesto i potreban period lečenja;
- rešenje o registraciji ustanove socijalne zaštite u R. Srbiji

VLASNIŠTVO NAD NEPOKRETNOSTIMA:
- izvod iz lista nepokretnosti (vlasnički list);
- overen kupoprodajni ugovor ili ugovor o poklonu ili ostavinsko rešenje ili sudska presuda;

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Izbori za poslanike Narodne skupštine 2022.
Referendum 2022
Odgovori na najčešće postavljena pitanja
Заказивање термина за пасоше
Konzularna nadležnost
Cenovnik konzularnih usluga
Putne isprave
Urađeni biometrijski pasoši
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Formulari